May 28, 2014
BBC Scottish Symphony Orchestra / Diego Masson
City Halls, Glasgow, United Kingdom