Sep 25, 2008
Symphonia: Partita (Polish premiere)
RTVE Orchestra / Arturo Tamayo
Witold Lutoslawski Polish Radio Concert Studio, Warsaw, Poland
Warsaw Autumn