Sep 20, 2007
Asko Concerto (Polish premiere)
Asko Ensemble / Lukas Vis
Karol Szymanowski Philharmonic Concert Hall, Krakow, Poland