Aug 17, 2003
Susan Narucki, soprano / Monadnock Festival Orchestra / James Bolle
Peterborough Town House, Wilton, NH, United States