Nov 30, 1992
Dorothy Chandler Pavillion, Los Angeles, CA, United States