Sep 21, 1990
Warsaw Autumn Festival, Warsaw, Poland