Sep 27, 1986
Warsaw Autumn Festival, Warsaw, Poland