Nov 5, 1985
92nd Street Y, New York, NY, United States